ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SEMINARIUM FINANSOWYM
DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
DANE DO FAKTURY VAT (dotyczy osoby, która prowadzi działalność gospodarczą)
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż podany wyżej)
Zobowiązuję się pokryć w całości koszt szkolenia, który wpłacę na konto PHU "ZGODA" Jarosław Zgoda:

13 1060 0076 0000 3300 0084 8299

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wpłata nie podlega zwrotowi.
Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/1997 pozycja. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU "ZGODA" Jarosław Zgoda z siedzibą w Szczecinie przy ul. Witkiewicza 58/U-8 w celach związanych z działalnością firmy. Jestem świadom dobrowolności udostępniania moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Zgłoszenie uczestnictwa jest rejestrowane po dokonaniu wpłaty na konto PHU "ZGODA"


PHU "ZGODA" informuje:
Uczestnik seminarium finansowego winien zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Podczas szkolenia obowiązuje strój wizytowy. PHU "ZGODA" zastrzega sobie prawo zmiany terminu seminarium finansowego w przypadkach losowych i zobowiązuje się powiadomić wszystkich uczestników o zmianie terminu szkolenia.
Proszę wypełnić formularz i wcisnąć przycisk [ Dalej ]